bedrijfslevenBedrijfsleven: Het geheel van bedrijven in een samenleving (stad, dorp of land) naast de overheid en de huishoudens.

Het Bedrijfsleven

bedrijfsleven vijftigenmeer

Het Bedrijfsleven

We kennen allemaal de verdeling tussen profit- en non-profit (overheid bijvoorbeeld). Een profitorganisatie heeft als doel winst maken (noodzakelijk voor voortbestaan). Bedrijven en zakelijke dienstverlening. Dus ook de commerciële dienstverleners die hun diensten verlenen aan bedrijven (niet aan de consument) en dito dienstverleners die alle overige zakelijke diensten leveren. Bijvoorbeeld handel, transport, horeca, vervoer en de financiële sector. Eigenlijk een soort samenraapsel van verschillende dienstverleners (alles wat ligt tussen schoonmaakorganisaties en reclamebureaus). In het bedrijfsleven speelt de industrie natuurlijk ook een grote rol (productie van economische goederen.
De industrie is het geheel van producerende bedrijven (behalve mijnbouw, bouwnijverheid en nutsbedrijven); opgedeeld in verschillende industrietakken of branches, die ieder een specifiek gedeelte van de economische productie leveren.

Definities

De definities zijn allemaal best wel breed. De toegevoegde waarde van Het Bedrijfsleven is best wel groot. Maar het belsaagt wel de helft van ons bruto binnenlands product (CBS). Het aandeel van de startende ondernemingen is hoger bij de zakelijke dienstverlening dan in de industrie. Het leveren van zakelijke diensten vergt natuurlijk minder investering dan dat je een fabriek wilt starten. Denk aan het kopen van machines en voorraden.  Het aantal productiebedrijven in Nederland schommelt zo net over de 90.000. De grootste branches zijn raffinaderijen en chemie, machine-en elektrotechnische industrie, basismetaal en metaalproductie, papier en grafische industrie, reparatie en installatie van machines en genotmiddelen- en voedingsindustrie en nog een aantal meer. Ben je je zo niet bewust van maar ik vond het leuk om te weten.

Overheid

overheid

eel mensen blijven plakken als ze een overheidsbaan hebben of zien dat als een soort veilige landingsplaats in economisch slechte tijden.  Meestal ben je als ambtenaar onaantastbaar. Je wordt minder makkelijk ontslagen dan bij bijvoorbeeld in een productiebedrijf.  De overheid gaat niet failliet. Hoe gek je ook doet. Natuurlijk, de meest dynamische, uitdagende en risicovolle functies vind je vooral in het bedrijfsleven. Ambtenaren worden nogal gezien als saai en ingeslapen. Slecht imago. Op de televisie wordt dat beeld bevestigd door onze regering; veel praten en weinig eigenaarschap c.q. verantwoordelijkheidsgevoel. Veel geld verdienen met weinig moeite (uitzonderingen daargelaten).  Als je aan een machine werkt zie je hoe de producten van de band aflopen (eigenaarschap). De vrachtwagen in, op weg naar de klant. Als je een bed moet regelen voor een gevluchte asielzoeker of iemands rijbewijs moet verlengen heb je met zo’n persoon zelf, weinig van doen. Dat maakt het werk dus vaak afstandelijk.  Afgezien van het feit dat er veel procedures achter die idioot veel tijd in beslag nemen. Voor mij het toonbeeld van afschuifpolitiek; iedereen moet zijn of haar plasje er over doen.

Semi Overheid

bedrijfsleven

Semi Overheid

Deze term wordt gebruikt voor veel verschillende organisaties. Meestal zijn dit organisaties die niet officieel bij de overheid horen, maar hier wel veel mee te maken hebben. Woningcorporaties behoren hier bijvoorbeeld bij. Gefinancierd door de overheid. Deze organisaties hebben wettelijke taken en dienen een uitgesproken publiek belang.

Meer of minder geluk

zingeving en respect

Ga je voor geluk in je werk; zou je bij een school of museum een baan moeten zoeken. Onderzoek laat zien dat het algemene geluk van deze groep werknemers het grootst is. Het ziekenhuis natuurlijk ook maar door het enorme personeelstekort is dat op dit moment niet meer fijn. Het gaat in deze banen om zingeving, zich gerespecteerd voelen, het gevoel dat je werk ertoe doet, iets voor anderen betekenen. Helaas zie je deze tendens verminderen door het bijzondere beleid, de niet praktische verbinding met onze regering en verzekeringsmaatschappijen. Zo jammer. Als je in het ziekenhuis ligt, weet je hoe belangrijk het is dat de verpleging niet alleen een pleister plakt maar ook tijd heeft om een de mentale mens te verzorgen.