bevrijdingsdagBevrijdingsdag in Nederland. Ieder jaar op 5 mei vieren we het eind van WOII.

Bevrijdingsdag

Vrijheid en democratie

Voor ons is deze dag, de nationale feestdag waarop we de bevrijding van Nederland (en Nederlands-Indië) in 1945 vieren. Samen staan we stil bij vrijheid, democratie en mensenrechten. Nederland staat op 5 mei stil bij deze belangrijke waarden. We hebben op deze dag massaal de Nederlandse vlag in top. Allemaal denken en herdenken we. Ik kan me de oorlog niet herinneren maar zie wel iedere dag de zinloosheid van het oorlog voeren. De littekens die WOII achterliet zijn nog steeds zichtbaar. Iedereen heeft het recht op vrijheid. Iedereen.

Een samenleving functioneert alleen als de mensenrechten worden nageleefd; zonder oorlog.  We moeten ons er bewust van blijven dat we in een democratie leven.

Capitulatie

Op 5 mei in 1945

In 1945 werd onze bevrijding gevierd op 31 augustus; de verjaardag van konining Wilhelmina. Vanaf 1946 op 5 omdat de capitulatie van de Duitsers op die dag in werking was getreden.  Canadese, Britse en Amerikaanse soldaten maakten een einde aan deze verschrikkelijke oorlog met verwoesting en hongersnood. Ons land was economisch tot stilstand gebracht.

Op 4 mei om half zeven in de avond werd op de Lüneburger Heide (Duitsland) de onvoorwaardelijke overgave van alle Duitse troepen in Nederland, Noordwest-Duitsland, Helgoland en Denemarken geaccepteerd. Dit document trad officieel op 5 mei in werking. Nederland was bevrijd. Veel andere Europese landen vieren de bevrijding pas op 8 mei Victory in Europe Day. Drie dagen voor onze bevrijding pleegde Adolf Hitler zelfmoord. 

In de jaren daarna was de organisatie van deze dag in handen van wisselende comités die er niet in slaagden een nationale traditie op te bouwen. Pas in 1982 uitgeroepen tot een nationale feestdag. Vijf jaar later richtte de regering het Nationaal Comité 4 en 5 meiop en in 1990 kreeg 5 mei bij Koninklijk Besluit de status van jaarlijkse nationale feestdag  (net als Koningsdag). Dit jaar valt het in het weekend; op zondag.

Dodenherdenking

Dodenherdenking

Eigenlijk hangt deze viering samen met dodenherdenking op 4 mei en is het accent verschoven naar het belang van vrijheid van iedereen in het algemeen. Sinds 1996 is ieder jaar een andere provincie betrokken bij de uitvoering van het nationale programma; vaak met een jaarthema. Het Nationaal Comité bereikt nu ook jongeren. Op de festiviteiten komen miljoenen bezoekers af. Op de website staan op dit moment 300 optreden in 12 provincies gepland. Natuurlijk afgesloten met het 5 mei-concert op de Amstel in Amsterdam. 

pas als je vrijheid kunt delen, ben je vrij