ambulanceAmbulance. Dit soort van patiëntenvervoer bestaat al heel lang. Geïntroduceerd door het Spaanse leger al in de 15 eeuw.

Veldhospitaal

veldhospitaal ambulance vijftigenmeer

Vroeger

Het Spaanse leger introduceert in de 15e eeuw het ‘veldhospitaal’. In die periode heeft de term ‘ambulance’ eigenlijk betrekking op een met paard en wagen verplaatsbaar veldhospitaal.  Later in de gasthuizen (vooral in tijden van oorlog) worden draagmanden, kruiwagens en houten brancards ingezet. Zo rond de 19e eeuw zie je de eerste radarbrancards (een brancard die met een veersysteem tussen twee grote wielen hangt), rijtuigen en rijwielbrancards ingezet om zieken te vervoeren. Niet comfortabel maar wel handig.

Ambulance

ambulance

Nu …

Ambulance betekent letterlijk: Lopen of Reizen (van het Latijnse woord ‘ambulare‘.) In het Franse leger (dus oorlog …) werd in de 18e eeuw de term hôpital ambulant in gebruik genomen voor verplaatsbare veldhospitalen. Deze term werd later afgekort tot ambulance.

Heel veel later, in de 20e eeuw, worden auto’s ingezet voor het vervoer van gewonden.  Vooral tijdens oorlogen was er behoefte aan het vervoer van slachtoffers. Tijdens WOI raakt de term ambulance voor het eerst wereldwijd bekend.

Ziekenvervoer

over het strand

Taxibedrijven en garages brengen de eerste ziekenauto’s op de weg. Omdat de huisarts in het begin van de twintigste eeuw ook zorg op straat verleent, zet hij al snel de ambulance in.  Ook de GGD (Gemeentelijk Geneeskundige/Gezondheidsdienst) wordt actief in het ziekenvervoer. De ambulances van die tijd hebben een EBHO trommel, een brancard en een paar spalken aan boord. Als de economie op gang komt na WOII en het aantal auto’s op de weg toeneemt, zien we een enorme stijging van verkeersongevallen. Slachtoffers moeten vaak lang wachten op hulp. De gemeenten krijgen al snel allemaal een eigen spoednummer en gaan ambulances inzetten.

Nu kennen we allemaal het noodnummer 112 en zien we naast ambu-motoren, fietsen, boten, sneeuwscooters ook helicopters door de lucht vliegen om mensen zo snel mogelijk te helpen.

Spoedeisende hulp

ook door de lucht

Heden ten dage verstaat men onder de term ambulance ‘een voertuig dat medische hulpverleners en hulpmiddelen vervoert naar een plaats waar spoedeisende hulp nodig is’. Ook om patiënten van het ene naar het andere ziekenhuis te vervoeren als dit door omstandigheden niet met eigen vervoer mogelijk is. Dit voertuig biedt ruimte voor de behandeling van zieken en/of gewonden (stabiliseren) en vervoert vervolgens patiënten naar een ziekenhuis als een soort rijdende spoedafdeling. Uitgerust met ECG (hartfilm), beademingsapparatuur,spalken, nekkragen en de wervelplank. Vaak wordt begonnen met het stellen van een diagnose en start de verpleegkundige aan boord met de behandeling al dan niet met medicijnen die bijvoorbeeld nodig zijn om problemen met hart, longen en bloedvaten direct te starten. Voor de kleintjes is er ter geruststelling, een knuffel aan boord.