Napoleon Bonaparte vijftigenmeerNapoleon Bonaparte stierf in 1821. Beroemd machthebber van Frankrijk. Was hij beroemd … of was hij berucht? 

Napoleon

Napoleon Bonaparte vijftigenmeer

Napoleon

Hij werd geboren in Ajaccio op Corsica (Frankrijk);  als tweede zoon van Maria Ramolino en Carlo Buonaparte. Geen rijke familie. Napoleon groeide op, op Corsia. Hij was op jonge leeftijd al erg luidruchtig en speelde op school al soldaatje. Zijn vader wist een studiebeurs te regelen en daarom vertrok hij op negen jarige leeftijd al om te gaan studeren.  Slecht in taal maar sterk in wiskunde; zijn voorkeur lag bij literatuur en geschiedenis. Later bleek hij uitzonderlijk goed te zijn in rekenen en kaartlezen. Dit zou hem later in de strijd, goed van pas komen. Uiteindelijk vervolgde hij zijn studie aan de Militaire School in Parijs, slaagde en werd al op zestien jarige leeftijd benoemd tot tweede luitenant. Hij sprak Frans met een sterk Corsicaans accent. Een paar jaar later brak de Franse revolutie uit en sloot hij zich bij die beweging aan.  Deze man was echt niet klein maar voor die tijd gewoon groot; 167 cm. Waarschijnlijk komt dit doordat hij omringt werd door lijfwachten die geselecteerd werden op hun lengte.

Talent

Invloed op ons leven

Napoleon had een sterk hypnotiserende werking op zijn gespreksgenoten. De combinatie van al zijn talenten maakte hem destijds oppermachtig. Natuurlijk onderschatte hij (bijvoorbeeld) het Russische leger en de lange afstanden. Helaas ontwikkelde hij zich in deze periode tot een ware tiran en putte hij zijn rijk economisch uit. We denken dat er meer dan 3.000.000 burgers en soldaten (… en bejaarden en kinderen) om het leven zijn gekomen. Hij rechtvaardigde zichzelf door alle mislukkingen toe te schrijven aan anderen. Toch wordt hij nu nog steeds veelal bewonderd.  Dat zie je terug op de vele schilderijen en verfilmingen.

Daarnaast heeft Napoleon nog steeds invloed op ons leven. Denk bijvoorbeeld het invoeren van de burgerlijke stand.  Dat ging hem vooral om het heffen van belastingen. Daarom had hij een goed overzicht nodig van alle burgers. Dank zij hem rijden we rechts en kregen we verharde wegen.  Ook zorgde hij voor lijnrechte verbindingen tussen de verschillende steden (Napoleonswegen) en gaf hij straten een naam en nummer. Het was voor hem allemaal erg handig om zijn troepen te verplaatsen natuurlijk.  Maten werden gestandaardiseerd. Veelal eigen belang dus.

NB: Groot-Brittannië werd niet veroverd door Napoleon; daarom rijden ze daar nog steeds (verkeerd) links. 

Huwelijk

Kroning tot Keizer

Marie-Rose: Hij wordt tijdens een etentje smoorverliefd op Marie-Rose (Yeyette) de Beauharnais; hij verafgoodde haar lichaam en zij adoreerde hem om zijn militaire heldendaden. Hij noemde haar Joséphine en schreef haar tijdens zijn veldslagen talrijke liefdesbrieven. Een warme, lieve en hartelijke vrouw; intelligent. Ze gingen beiden vreemd en gingen op 1809 uit elkaar.  Later werden ze het meest besproken lliefdespaar in de geschiedenis. Zijn liefdesleven was vaak woeliger dan zijn bestaan als veldheer. Zestig relaties en nog wat buitenechtelijke escapades zijn beschreven. Ze bleven zonder kinderen. Geen wettige erfgenaam dus.

Marie-Louise: Zijn volgende vrouw, Marie Louise van Oostenrijk schonk hem een zoon. Napoleon was toen al keizer (1804 in de Notre Dame).  De meest indrukwekkende overwinning uit zijn carrière moest nog komen; de slag bij Austerlitz op 2 december 1805. Hier versloeg hij met 75.000 manschappen een Oostenrijks-Russisch leger van 85.000 soldaten. In deze ‘Driekeizerslag’ toonde Napoleon zijn voortreffelijke tactische kwaliteiten: in een berg-dal-situatie wist hij de vijandelijke legers in twee groepen te splitsen, om vervolgens vanuit de hoogte beide vijandelijke flanken aan te vallen en te verslaan. De zoon van Napoleon en Marie Louise (Napoleon II) overleed op 21 jarige leeftijd aan tbc.  Daarnaast verwekte hij her en der nog wat onwettige kinderen.

Succes

invoeren straatnamen

Hij vergeleek zichzelf in die periode graag met Alexander de Grote en Lodewijk VXI en imiteerde symbolen van Romeinse keizers (adelaars en lauwerkransen). Hij geloofde in een sterke staat, in stabiliteit en gehoorzaamheid.  Napoleon had perfecte leiderschapskwaliteiten; was gek op schaken. Goed belezen, strategisch goed onderlegd en open in zijn communicatie. Ook naar de gewone soldaat. Voor de wetten die hij invoerde was iedereen gelijk. Overal moest hij het naadje van de kous weten. Ondertussen loofde hij een geldprijs uit voor wie kon bedenken hoe je voedsel goed kon houden. Handig voor de veldtochten. Het conservenblik werd dan ook al snel uitgevonden. Ouders moesten schoolgeld betalen en het verplicht klassikaal lesgeven werd verplicht. Toch had hij niet alle touwtjes in handen.  Daarvoor was het keizerrijk veel te groot en te complex.

graf van Napoleon

Les Invalides; graf van Napoleon

In 1812 trok hij Rusland binnen en wist Moskou te bereiken. Hij trof een in brand gestoken stad aan en moest zich niet veel later terugtrekken. Zijn veroveringen boezemden veel angst in. Hij kreeg steeds meer vijanden. Niet veel later verloor hij de Slag bij Waterloo (1815) en werd door de Britten verbannen naar Sint-Helena. Hij overleed daar waarschijnlijk aan maagkanker.  Als hij de slag bij Waterloo wel had gewonnen, had Europa er nu heel anders uitgezien.